Şcoala Gimnazială Nr.1 Băbeni

Prezentarea comunei Babeni

Spatiul geografic

Comuna Băbeni se aflaă aşezată in partea de NE a judeţului Sălaj,la o distanţă de 16 kilometri de de oraşul Jibou-centrul polarizator al zonei şi la 40 de kilometri de reşedinţa judeţului Zalău . Legătura cu exteriorul este asigurată atat de şoseaua naţională 1H109,cat şi de calea ferată Dej-Jibou-Baia Mare.Teritoriul este strabătut de paralela de 47°15’ latitudine nordicasi meridianul de 23°15’ longitudine estică.

Comuna Babeni se intinde la contactul a trei mari unitati de relief reprezentative: Culoarul Somesului, Dealurile Simisna – Garbou si Podisul Purcaret – Boiu Mare- Jugastreni..Teritoriul comunei se întinde în cea mai mare parte în lunca şi pe terasele râului Someş, având o suprafață de de 53,89 km Lunca Someșului este bine dezvoltată și prezintă 9 terase etajate,pe mai multe nivele.Terasa de luncă se menține cu 3-4m deasupra nivelului actual al râului cu lațimi variabile între 100-1000 m, oferind condiții bune pentru agricultură.Terasele a II-a și a III-a cu 8-12m, respectiv 18-22m deasupra Someşului,sunt prezente pe ambele părţi ale râului și au permis dezvoltarea timpurie a aşezărilor omenesti.Comuna Babeni are in componenta urmatoarele localitati: Babeni,Ciocmani,Poienita, Clit, Pirosa in care locuiesc conform recensământului din 2002, 2063 locuitori .Din punct de vedere etnic populatia comunei are urmatoarea structura : 98,25 % romani, 0,20 % maghiari, 1,55 % rromi.

Istoria locului si al cladirii

Din punct de vedere al vechimii atestarii documentare , localitatea Babeni apare pentru prima data mentionata in documente din anul 1377 sub denumirea de Baba. Celelalte asezari sunt mentionate mai tarziu: Ciocmani in anul 1461 sub denumirea de Chokman, Poienita in anul 1543 sub denumirea de Poynycza, Clit in anul 1554 sub denumirea de Kylych si Pirosa in anul 1603 sub denumirea de Pirosfalva.Primele informaţii scrise cu privire la populaţia moşiei ni le oferă conscripţia intocmită în comitatul şolnocul de Mijloc,în anul 1549.Potrivit acesteia erau menţionate in satul Băbeni un număr de 7 familii de iobagi,5 în Ciocmani şi 3 în Poieniţa.

Instituţiile de invăţămant din comună au o istorie indepărtată , învăţămantul debutând în Băbeni în 1744 in condiţiile instaurării regimului de ocupaţie austriacă şi a reformelor promovate de acesta,apoi reţeaua şcolară s-a îmbunătăţit pe parcursul secolelor următoare, iar după 1949 putem vorbi despre o şcoală bine pusă la punct în principalele sate din comună.În anul 1965 în comună existau 3 şcoli gimnaziale – în Băbeni , Ciocmani şi Poieniţa şi şcoli primare în Cliţ şi Piroşa.In acelaşi an in Ciocmani respectiv Băbeni sunt contruite 2 şcoli(actualele clădiri unde se desfăsoară cursurile) noi dat fiind numărul mare de elevi.Dupa anul 1989 în condiţiile prăbuşirii regimului comunist populaţia comunei s-a diminuat dat fiind migraţia populaţiei in zonele urbane ,de asemeni şi populaţia şcolară , desfiintându-se astfel şcolile din Poieniţa şi Cliţ precum si invatamantul gimnazial la Şcoala din Ciocmani in anul 2008.

Şcoala asigură instruirea şi formarea elevilor din comunitatea locală pe durata a 8 ani , iar pentru admiterea in liceu elevii sunt îndrumaţi spre şcolile din Jibou , Zalău sau alte centre care au licee.Elevii claselor 0-IV învaţă în clase simultane (0, I-III , II- IV) iar cei din gimnaziu învaţă în 4 clase independente.

In prezent in comună se desfăşoara cursuri doar in doua locaţii:

  1. Şcoala Gimnazială Băbeni
  2. Şcoala I-IV ‘Vasile Iluţiu” Ciocmani

Cursurile se desfăşoară intr-un singur schimb la toate şcolile din comună.

La şcoala din BĂBENI sunt înscrişi şi frecventează cursurile 90 elevi , din care la clasele 0-IV 23 elevi iar la ciclul gimnazial 58.În reţeaua şcolară sunt cuprinşi 12 copii cu vârstă preşcolară.

La şcoala din Ciocmani sunt înscrişi 47 elevi din care 29 in clasele I-IV iar 18 la Grădiniţă.

Cadrele didactice care activează în şcoală sunt:

  1. 4 învăţători calificaţi (titulari)
  2. 2 educatoare calificate (2 titulare)
  3. 8 profesori calificaţi: 3cu gradul didactic I, 3 cu gradul didactic II , 2 debutanţi

Şcolile funcţionează în local propriu fiind compus din două corpuri de clădire la Băbeni respectiv 1 la Ciocmani, cu o stare fizică foarte bună dat fiind procesul de reabilitare in care au fost cuprinse in ultimii ani . . Astfel şcoala din Băbeni a fost beneficiara programului PRIS II ce a avut ca urmare reabilitarea totală a unităţii de învăţămant precum şi dotarea cu mobilier şcolar constand in banci pentru elevii şcolii.De asemenea a folosit fondurile primite prin diverse hotărari de guvern pentru a introduce centrale termice în ambele locaţii şcolare precum alte lucrări de reparaţii. Din punct de vedere tehnologic baza materială a şcolii este bună.Şcoala este dotată cu aparatura audio-vizuală constand in videoproiector,combina muzicală,televizor. .Şcoala noastră beneficiază de o reţea de calculatoare (10+1) la Băbeni si 4+1 la Ciocmani.

In privinţa proiectele Scoala I-IV “Vasile Iluţiu” din Ciocmani a caştigat un proiect prin programul P.I.R. cu titlul – “Scoala din Ciocmani - Centru de cultură şi civilizatie” proiect care s-a materializat prin constituirea unui grup folcloric,prin itermediul acestui proiect au fost achiziţionate o serie de materiale precum camera foto,calculator mobilier.La Scoala Băbeni în fiecare an se derulează proiecte precum : “Pro-natura” constand in activităţi de ecologizare, sunt intocmite parteneriate cu Primaria, Poliţia, Biserica sau cu biblioteca din comună. An de an elevii şcolii noastre participă la diverse concursuri scolare organizate la nivel naţional precum si la olimpiadele şcolare.

Prestigiul şi rezultatele obţinute de-a lungul anilor de şcoala noastra, seriozitatea cu care este privită misiunea didactică, constitue pilonii unei colaborări fructuoase cu familiile elevilor dar şi cu restul comunităţii. Personalul didactic este destul de stabil majoritatea posturilor fiind ocupate de titulari. Datorită scăderii numărului de elevi există tendinţa de a se reduce şi numărul de posturi şi clase.În şcoala noastră predomină înţelegerea în relaţia dintre conducerea şcolii şi personalul angajat, există înţelegere în colectivul didactic şi între cadrele didactice şi părinţi precum şi între cadre şi elevi. Desigur că în acest domeniu există loc de mai bine de acea trebuie lucrat mai substanţial şi eficient în antrenarea familiiilor în educaţia tinerei generaţii. Trebuie să trezim interesul tuturor părinţilor pentru educaţie şi şcoala. An de an cadrele didactice sunt îndrumate spre centre de perfecţionare, în general ,putem spune că nivelul de pregătire al cadrelor didactice este bun.Informaţia la nivelul şcolii este bună, reuşind ca prin mijloacele de care dispunem să transmitem şi să primim informaţii, legătura cu autoritatea locală şi judeţeană se realizează prin reţeaua de telefonie fixă sau mobilă cât şi prin internet.